Gery De Smet

Webshop » Woord » 40 Oorzakelijke verbanden

40 Oorzakelijke verbanden

40 Oorzakelijke verbanden 40 Oorzakelijke verbanden

40 Oorzakelijke verbanden 40 Oorzakelijke verbanden40 Oorzakelijke verbanden 40 Oorzakelijke verbanden40 Oorzakelijke verbanden 40 Oorzakelijke verbanden40 Oorzakelijke verbanden 40 Oorzakelijke verbanden

1 Seks is goed voor allen – Sex is good for all of us
2 Meervoud siert – This translation does not matter
3 Alle auto’s waren ooit eens nieuw – All cars once have been new
4 De toewijding is te groot – The devotion is too big
5 Eigen schuld eerst – This translation does not matter
6 Uw leven in dienst van iemand anders – Your life in the service of others
7 Niemand is gelijk – No one is equal
8 Jouw God is de mijne niet – Your God is not mine
9 Winnaarbegeleiding is kansloos – Guidance for winners is chance less
10 Fouten der Beweging – Mistakes of the Movement
11 Een referendum is voorzien – A referendum is provided
12 Sommige mensen zijn meer vreemdeling dan anderen – Some people are more strangers than others
13 Alle werklozen werken – All the unemployed work
14 Hoe anderen doen geloven in wat je zelf niet gelooft? – How to make others believe in something you don’t believe yourself
15 Een leven tekort - Shortage of life
16 Een leven te kort – A life too short
17 De dood komt zo ook wel – Death will come anyway
18 Het vertrouwen is bevestigd – Confirmed confidence
19 Bidden kan je leren – You can learn to pray
20 Je hebt nog iets veel te goed - This translation does not matter
21 Ze zien dat je niet gedoopt bent – They can tell you weren’t baptised
22 Dit jaar geen Oogstfeest – This year no Harvest Feast
23 Moedertaal en vaderland- This translation does not matter
24 Beroepsgeheim bestaat niet – Professional secrets don’t exist
25 De extremisten zijn de anderen – The extremists are the others
26 Vader en kind – Father and child
27 Wedersamenstelling der kousen – Reconstruction of socks
28 Vader aarde – Father earth
29 Hoe jezelf verrijken zonder anderen tekort te doen? – How to make yourself rich without harming others?
30 Rijken ga je altijd hebben - You will always have rich people
31 Wat doet u in ons leger? – What are you doing in our army?
32 Geloven dat er geen God bestaat – Believing that God doesn’t exist
33 Veranderen van godsdienst – Changing of religion
34 Blij dat je blij bent – Happy to know you are
35 Alle werklozen werken – All the unemployed work
36 Zijn zij misleid die u misleiden? – Are those misleading you deceiving themselves?
37 Lintbebouwing stopt ergens – This translation does not matter
38 Niets is voor altijd – Nothing is forever
40 Vraagtekens niet vergeten – Don’t forget the question marks
40 Geen boek zonder fouten – No book without secrets